ოთხშაბათი, ნოემბერი 20, 2019
Follow Us

მოზაიკა

მოზაიკა

გესმის კედელი? როგორია მათი გამოცდილება, ვინც სამყაროს გამოსახულების გარეშე შეიცნობს. ნახეთ ძალიან საინტერესო მასალა უსინათლო ადამიანებზე.

დაწერე კომენტარი (0 კომენტარი)
მოზაიკა

 ბავშვი სასწაული, რომელიც ორსულობის 25-ე კვირაზე დაიბადა და მხოლოდ და მხოლოდ ორი თითის სიგანის იყო, უკვე დაწყებით სკოლაში მივიდა – ამის შესახებ BBC-ი წერს.

გამოცემის ცნობით, ანაბელა კალინანის გადარჩენის იმედი არავის ჰქონდა. ის კი ახლა იმავე სკოლაში შევიდა, სადაც მისი დედა ადელი დადიოდა.

ანაბელას დედას, რომელსაც ქრონიკული დაავადება ჰქონდა, ექიმები ეუბნებოდნენ, რომ ვერ დაორსულდებოდა. თუმცა, როგორც ამბობს, ის ახლა გაოცებულია ამ შედეგით და სასწაულით.

 

ანაბელა საკეისრო კვეთით, 2015 წლის 13 აგვისტოს დაიბადა. ოპერაციის დასრულების შემდეგ კი დედა-შვილი ინტენსიური თერაპიის ბლოკში გადაიყვანეს. ანაბელა დედამ მხოლოდ 3 დღის შემდეგ ნახა.

“ის იმდენად პატარა იყო, მხოლოდ ორი თითის სიგანის. არ ვიყავი დარწმუნებული თუ მასთან ერთად გავიდოდი საავადმყოფოდან,” –  ამბობს გამოცემასთან ანაბელას დედა.

დაწერე კომენტარი (0 კომენტარი)
მოზაიკა

დაწერე კომენტარი (5 კომენტარი)
მოზაიკა
ხრიკები, რომლებიც თქვენს თმას სამმაგ მოცულობას მიანიჭებს

გამოიყენე ეს მარტივი ხრიკები და მიანიჭე თმას მეტი მოცულობა და ბზინვარება.

1. გამოიყენე მუსი

 


შეიზილე სველ თმაში და მერე გაიშრე.

2. არ დაივარცხნო თმა გაშრობის დროს

 3. შეცვალე გაყოფის ადგილი

 4. ჯერ ბალზამი გამოიყენე, შემდეგ შამპუნი

 5. გამოიყენე მიკროსამაგრი

 

 6. თმის ძირებში ლაქი შეისხურე

 

 

 7. თმის რეზინი ახლებური მეთოდით შეიკარი 8. დაიხვიე თმა ძილის წინ

 

 

 

 9. სუფთა თმაზე მშრალი შამპუნი გამოიყენე

 10. მზის სათვალის გაკეთების მეთოდი

 

 11. თმა სწორი მიმდევრობით გაიშრე

 

12. გაიკეთე ორმაგი კუდი

  

13. გაიკეთე ეშმაკური "კუდი"

 

 

14. გააფართოვე ნაწნავი

 15. გაიკეთე მიკრო "კოსა"

 

წყარო: marao.ge
დაწერე კომენტარი (0 კომენტარი)
მოზაიკა

მო­ბი­ლუ­რი ტე­ლე­ფო­ნი დღეს მხო­ლოდ სა­კო­მუ­ნი­კა­ციო სა­შუ­ა­ლე­ბას არ წარ­მო­ად­გენს, მისი მეშ­ვე­ო­ბით შეგ­ვიძ­ლია ვირ­ტუ­ა­ლუ­რად ვი­მოგ­ზა­უ­როთ მსოფ­ლი­ოს ნე­ბის­მი­ერ ქვე­ყა­ნა­ში, ვუს­მი­ნოთ მუ­სი­კას, ვუ­ყუ­როთ ფილ­მს თუ კლიპს, ვი­თა­მა­შოთ, ვი­ყოთ სო­ცი­ა­ლურ-ქსე­ლებ­ში, წა­ვი­კი­თხოთ სი­ახ­ლე­ე­ბი და ა.შ. თუმ­ცა ხში­რად გვეშ­ლე­ბა ხელი მისი მოხ­მა­რე­ბის პრო­ცეს­ში, ელე­მენ­ტის მო­უ­ლოდ­ნე­ლი დაც­ლით. ამას­თან, რამ­დე­ნი­მე თვის შემ­დეგ ახ­ლად შე­ძე­ნი­ლი ტექ­ნი­კა ნელა მუ­შა­ო­ბას იწყებს და მისი მდგო­მა­რე­ო­ბა უა­რეს­დე­ბა. ეს ყვე­ლა­ფე­რი კი ჩვე­ნი ბრა­ლია!

გა­გაც­ნობთ იმ შეც­დო­მებს, რომ­ლებ­საც ყვე­ლა­ზე ხში­რად ვუშ­ვებთ ტე­ლე­ფო­ნებ­თან მი­მარ­თე­ბა­ში. თუ მათ გა­ით­ვა­ლის­წი­ნებთ, შემ­დგომ­ში პრობ­ლე­მე­ბის თა­ვი­დან აცი­ლე­ბას შეძ­ლებთ.

1. სმარ­ტფო­ნე­ბის და­მუხ­ტვას 100%-ით ას­რუ­ლებთ?

მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის უმე­ტე­სი ნა­წი­ლი, ტელე­ფონს 100%-ით მუხ­ტავს, თუმ­ცა რო­გორც ექ­სპერ­ტე­ბი მოგ­ვი­წო­დე­ბენ, უფრო დიდ­ხანს რომ შე­ვი­ნარ­ჩუ­ნოთ მუხ­ტი, სა­ჭი­როა, ელე­მენ­ტი დატ­ვირ­თუ­ლი იყოს 30%-დან 80%-მდე.

"თუ აპი­რებთ, ტე­ლე­ფო­ნი ბო­ლომ­დე და­მუხ­ტოთ, ღა­მით შე­ა­ერ­თებთ დამ­ტენ­ზე და და­ტო­ვებთ შე­ერ­თე­ბულს რამ­დე­ნი­მე სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში, ამას უარ­ყო­ფი­თი შე­დე­გი ექ­ნე­ბა ელე­მენტზე", - ამ­ბობს გერ­მა­ნუ­ლი კომ­პა­ნი­ის BatterieIngenieure-ის დი­რექ­ტო­რი, დო­მი­ნიკ შულ­ტე გა­მო­ცე­მას­თან Business Insider.

და­მუხტეთ ტე­ლე­ფო­ნი, სა­ნამ იგი 0%-ს მი­აღ­წევს. ახა­ლი, თა­ნა­მედ­რო­ვე ტე­ლე­ფო­ნე­ბის ელე­მენ­ტებს არ აქვთ მეხ­სი­ე­რე­ბის ეფექ­ტი. ასე­თი მე­თო­დით მისი და­მუხ­ტვა გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სებს ელე­მენ­ტის მდგო­მა­რე­ო­ბას და იგი იქ­ნე­ბა ბევ­რად უფრო ეფექ­ტუ­რი. მწარ­მო­ებ­ლე­ბი, რო­გორც წესი, ელე­მენ­ტის სი­ცო­ცხლის გა­რან­ტი­ას იძ­ლე­ვი­ან სა­შუ­ა­ლოდ 400-დან 600 ციკ­ლამ­დე. თუ კი ამ მე­თო­დით და­მუხ­ტავთ ელე­მენტს, მისი ციკ­ლი გა­იზ­რდე­ბა 1000-მდე.

ყო­ველ სამ თვე­ში და­სვით ელე­მენ­ტი 0%-მდე და შემ­დეგ და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ და­მუხ­ტეთ. ეს მე­თო­დი გა­ა­ხან­გრძლი­ვებს მის სი­ცო­ცხლეს.

2. მთლი­ა­ნად და­მუხ­ტულ ტე­ლე­ფონს დე­ნის წყა­რო­ში ტო­ვებთ?

როცა სმარ­ტფო­ნი მთლი­ა­ნად არის და­ტე­ნი­ლი, ნუ და­ტო­ვებთ მას დე­ნის წყა­რო­ში ჩარ­თულს. Cadex-ის მო­ნა­ცე­მე­ბით, უკვე და­ტე­ნი­ლი ტე­ლე­ფო­ნის ენერ­გი­ის წყა­რო­ში ჩარ­თუ­ლი და­ტო­ვე­ბა, რო­გორც ამას ღამე ხში­რად ვა­კე­თებთ, აკუ­მუ­ლა­ტორს აზი­ა­ნებს. როცა ტე­ლე­ფო­ნი 100%-ით იმუხ­ტე­ბა, იგი იწყებს ელექტრო­ბის მი­ღე­ბას მცი­რე იმ­პულ­სე­ბით, რომ­ლე­ბიც ეხ­მა­რე­ბა მუხ­ტის დო­ნის მაქ­სი­მუმ­ზე და­ჭე­რა­ში.

ამ­გვა­რად, ელე­მენ­ტი ამ დროს სტრე­სულ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში იმ­ყო­ფე­ბა, ეს კი აკუ­მუ­ლა­ტორს აფუ­ჭებს. ამი­ტომ, როცა ტე­ლე­ფო­ნი მთლი­ა­ნად და­ი­ტე­ნე­ბა, გა­მორ­თეთ დე­ნის წყა­რო­დან.

3. ბო­ლომ­დე ცლით ტე­ლე­ფო­ნის ელე­მენტს?

თუ თქვენ ბო­ლომ­დე ცლით ტე­ლე­ფო­ნის ელე­მენტს, რათა შემ­დეგ და­მუხ­ტოთ, ესეც მცდა­რი მოქ­მე­დე­ბაა, რად­გან უმ­ჯო­ბე­სია, ელე­მენ­ტის მუხ­ტი 30%-80%-მდე აბა­ლან­სოთ, თუ მოხ­და გა­მო­ნაკ­ლი­სი, უფრო ნაკ­ლე­ბიც - შე­გიძ­ლი­ათ და­მუხ­ტოთ ის, თუმ­ცა ნუ დაც­ლით მას ბო­ლომ­დე. ბო­ლომ­დე დაც­ლი­ლი ელე­მენ­ტის და­მუხ­ტვა მხო­ლოდ 1-2 თვე­ში ერთხე­ლაა და­საშ­ვე­ბი.

4. ელე­მენ­ტი გა­და­ა­ხუ­რეთ?

მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რა სმარ­ტფო­ნის ელე­მენტზე უარ­ყო­ფი­თად მოქ­მე­დებს, ოპ­ტი­მა­ლუ­რი ტემ­პე­რა­ტუ­რა 1-35 გრა­დუ­სამ­დეა.

5. სპე­ცი­ა­ლურ "ბუ­დე­ში" ჩას­მულ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში მუხ­ტავთ?

უმ­ჯო­ბე­სია, თუ და­მუხ­ტვის პრო­ცეს­ში სმარ­ტფონს ბუ­დი­დან ამო­ი­ღებთ, რად­გან ის ელე­მენ­ტის გა­და­ხუ­რე­ბის ერთ-ერთი ხელ­შემ­წყო­ბი ფაქ­ტო­რია.

6. არა­სო­დეს "თი­შავთ" ტე­ლე­ფონს?

ერთ-ერთი ფაქ­ტო­რი ტე­ლე­ფო­ნის გა­ფუ­ჭე­ბა­ში მისი მუდ­მი­ვად ჩარ­თუ­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბაა. ექ­სპერ­ტე­ბი გვირ­ჩე­ვენ, რომ კვი­რა­ში ერთხელ მა­ინც გა­მოვ­რთოთ მო­წყო­ბი­ლო­ბა, რაც ხელს შე­უ­წყობს ელე­მენტს უფრო ხან­გრძლი­ვად იმუ­შა­ოს.

7. გა­მორ­თეთ არა­სა­ჭი­რო ფუნ­ქცი­ე­ბი

მა­გა­ლი­თად, თუ არ იყე­ნებთ Wi-Fi-ს და ბლუ­თუზს, უმ­ჯო­ბე­სია გა­მორ­თოთ ფუნ­ქცი­ე­ბი, რად­გან ზედ­მე­ტი ენერ­გი­ის ხარ­ჯვა უწევს ტე­ლე­ფონს, შე­სა­ბა­მი­სად კი ფუჭ­დე­ბა ელე­მენ­ტი.

8. და­საშ­ვე­ბია თუ არა სხვა და­სა­მუხ­ტი სა­დე­ნის გა­მო­ყე­ნე­ბა?

რო­გორც ცნო­ბი­ლია, ისე­თი მსხვი­ლი კომ­პა­ნი­ე­ბი, რო­გო­რი­ცაა Apple, რე­კო­მენ­და­ცი­ას მხო­ლოდ ორი­გი­ნა­ლი - MFI სტან­დარ­ტით შექ­მნი­ლი კა­ბე­ლე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბას უწე­ვენ, რაც გა­რან­ტი­აა ტექ­ნი­კის გა­მარ­თუ­ლად მუ­შა­ო­ბის, თუმ­ცა 2018 წელს Apple და Ugreen შე­თან­ხმდნენ თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა­ზე - ყვე­ლა ლა­ი­თინგ კა­ბე­ლის ამ სერ­ტი­ფი­ცი­რე­ბით აღ­ჭურ­ვა­ზე. ეს იყო პირ­ვე­ლი ჩი­ნუ­რი კომ­პა­ნია, რო­მელ­საც მი­ე­ცა უფ­ლე­ბა ამ სტან­დარ­ტე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბის.

წყარო: ambebi.ge

დაწერე კომენტარი (0 კომენტარი)
მოიწონეთ გვერდი

Search