სამშაბათი, ივნისი 02, 2020
Follow Us
Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

განათლება

განათლება

mascavlebeliიმ პრაქტიკოსი მასწავლებლების ბედი,  რომლებმაც სტატუსის ამაღლებისთვის გაიარეს ყველა საფეხური, მაგრამ ვერ დააგროვეს საჭირო 19 კრედიტქულააქამდე გაურკვეველი იყო. თუმცა როგორც Etaloni.ge- მასწავლებელთა პროფკავშირების პრეზიდენტმა, მაია კობახიძემ განუცხადა, ამ პედაგოგებისთვის გარდამავალ დებულებაში უკვე შესულია ცვლილებები და მათ მიეცემათ მეორე შანსი.

გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ ეს მასწავლებლებს გამოცდების ხელახლა ჩაბარება არ მოუწევთ, რაც, კობახიძის თქმით, მათი უფლებების დარღვევა იქნებოდა;  სამაგიეროდ, ვისაც დააკლდა ნახევარი, 1 ან 2 კრედიტქულა, მათთვის მასწავლებლის სახლი გამოაცხადებს 4-კრედტიან ტრენინგპროგრამას და მისი წარმატებით დაძლევის შემდეგ, მასწავლებლებს მიენიჭებათ უფროსის სტატუსი. 

 

www.etaloni.ge

დაწერე კომენტარი (1 Comment)
განათლება

1579005333 16114375 1187083711339700 6577848724882317635 n2019-2020 სასწავლო წელს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე პროგრამული დაფინანსების გაცემის წესი და პირობები დამტკიცდა.

შეგახსენებთ, რომ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება თავად განსაზღვრავს ადგილების რაოდენობებს, რომლებზეც სტუდენტის სწავლის საფასურს დააფინანსებს სახელმწიფო.

უფასო ფაკულტეტების სია:

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (2,524,500 ლარი):

ქართული ფილოლოგია
• ისტორია
• არქეოლოგია
• ფილოსოფია
• მათემატიკა
• ფიზიკა
• ქიმია
• ბიოლოგია
• ეკონომიკა
• დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საგანმანათლებლო პროგრამა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (3,966,750 ლარი):
• მშენებლობის საბაკალავრო პროგრამა
• ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამა
• არქიტექტურის საბაკალავრო პროგრამა
• მათემატიკის საბაკალავრო პროგრამა
• საინჟინრო ფიზიკის საბაკალავრო პროგრამა
• აგრარული ტექნოლოგიების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
• სასურსათო ტექნოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
• სატყეო საქმის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
• აგროინჟინერიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
• მეცხოველეობის საბაკალავრო პროგრამა
• აგრონომიის საბაკალავრო პროგრამა
• ნიადაგისა და წყლის რესურსების ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამა
• ქიმიის საბაკალავრო პროგრამა
• მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
• სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
• სამთო და გეოინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამა
• საინჟინრო გეოდეზიის საბაკალავრო პროგრამა
• გეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
• საინჟინრო უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის საბაკალავრო პროგრამა
• გეოინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამა
• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციისა და ტესტ-ინჟინერინგის საბაკალავრო
• პროგრამა
• ბიოსამედიცინო ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამა
• მეტალურგიის საბაკალავრო პროგრამა
• მასალათმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა
• მევენახეობისა და ენოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (900,000 ლარი):

• ქართული ფილოლოგია
• ისტორია
• არქეოლოგია
• ფილოსოფია
• მათემატიკა
• ფიზიკა
• არქიტექტურა
• ბიოლოგია
• დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის განათლების (I-VI კლასები) ინტეგრირებული საბაკალაავრო-სამაგიტრო პროგრამა


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (2,124,000 ლარი):

• ქართული ენა და ლიტერატურა
• არქეოლოგია
• ისტორია
• მათემატიკა
• ფიზიკა
• ბიოლოგია
• ეკონომიკა
• ელექტრული ინჟინერია
• მშენებლობა
• აგრონომია
• აგრონედლეულის კვების პროდუქტების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა
• აგროინჟინერია
• საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია და უვნებლობა
• გერმანული ენა და ლიტერატურა
• ფრანგული ენა და ლიტერატურა
• აღმოსავლური ფილოლოგია
• ქიმია
• ეკოლოგია
• გეოგრაფია
• გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგიები)
• სატრანსპორტო ლოჯისტიკური სისტემების ორგანიზაცია და მართვა
• ავტომობილები და საავტომობილო მეურნეობა
• ხარისხის მართვა და ტექნიკურ-ეკონომიკური ექსპერტიზა
• გამოყენებითი დიზაინი
• ფარმაცევტული პრეპარატების ქიმია და ტექნოლოგია
• გარემოს დაცვის ინჟინერია და გამოყენებითი ეკოლოგია
• მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა (დაწყებითი განათლება)

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (659,250 ლარი): 

• ისტორია
• ქართული ფილოლოგია
• ინგლისური ფილოლოგია
• ეკონომიკა
• მათემატიკა
• ინფორმაციული ტექნოლოგიები
• აგრონომია
• ეკოლოგია
• საჯარო მმართველობა
• დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამა

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (587,250 ლარი):

• ისტორია
• ქართული ენა და ლიტერატურა
• ბიოლოგია
• სასურსათო ტექნოლოგია
• მათემატიკა
• აგრონომია
• ეკონომიკა
• დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (1,017,000 ლარი):

• ეკონომიკა
• მშენებლობა
• აგრარული ტექნოლოგიები
• ქართული ფილოლოგია
• ისტორია
• ბიოლოგია
• ქიმია
• ფიზიკა
• მათემატიკა
• ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (562,500 ლარი):

• მათემატიკა
• ქიმია
• ბიოლოგია
• ფიზიკა
• ქართული ფილოლოგია
• არქეოლოგია
• ისტორია
• აფხაზური ფილოლოგია
• ეკონომიკა
• დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი (247,500 ლარი):

• ისტორია
• ქართული ფილოლოგია
• ინგლისური ფილოლოგია
• საჯარო მმართველობა

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი (135,000 ლარი):

• ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
• ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
• ისტორიის საბაკალავრო პროგრამა
• ბიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
• მათემატიკის საბაკალავრო პროგრამა
• ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა
• საჯარო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამა
• ინფორმაციული ტექნოლოგიები

 

http://dianews.ge

დაწერე კომენტარი (4 კომენტარი)
განათლება

ganatlebis saministroსაქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო არ ადასტურებს ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ სასწავლო პროცესის დაწყება შეიძლება 20 იანვრამდე გადაიდოს. როგორც „ინტერპრესნიუსს“ სამინისტროში განუცხადეს, იმისთვის, რომ მთელი ქვეყნის მაშტაბით სასწავლო პროცესის დაწყება გადაიდოს, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის შესაბამისი რეკომენდაცია უნდა არსებობდეს.

უწყებაში აცხადებენ, რომ დაავადებათა კონტროლის ცენტრს ამ დროისთვის განათლების სამინისტროსთვის მსგავსი რეკომენდაციით არ მიუმართავს.

როგორც „ინტერპრესნიუსს“ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრში განუმარტეს, ისინი ვერ ხედავენ აუცილებლობას, გრიპის ვირუსის გამო, განათლების სამინისტროს, სკოლებში ზამთრის არდადეგების გახანგრძლივების რეკომენდაციით მიმართონ.

 

www.interpressnews.ge

დაწერე კომენტარი (0 კომენტარი)
განათლება

83440adca0f6ab5040de07c56aad6c11შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა  ცენტრმა 2020 წლის ერთიანი ეროვნული საგამოცდო პროგრამები გამოაქვეყნა. 2020 წელს უცხოური ენების ტესტებში იქნება ორი სახის სიახლე: მე-2 დავალება, რომელიც წაკითხულის გააზრებას ამოწმებდა (სწორია/არასწორია), ჩანაცვლებულია მოსმენის დავალებით. აბიტურიენტი ისმენს ერთ სრულ ტექსტს და პასუხობს რვა შეკითხვას.  მე-6 დავალება, რომელიც გრამატიკულ ცოდნას ამოწმებს, გახდა 10-ის ნაცვლად 12 საკითხიანი.  ტესტის მაქსიმალური ქულა (80) და გამოცდისათვის გამოყოფილი დრო (2 საათი და 30 წუთი) არ შეცვლილა.

ისტორიაში გაიზრდება ღია დავალებების რაოდენობა, დახურული დავალებების რაოდენობა კი შემცირდება. საგამოცდო ტესტს დაემატება ორი ახალი ტიპის დავალება: "ორი სხვადასხვა ტიპის ისტორიული წყაროს ანალიზი" და "ისტორიული მოვლენის შეფასება".  "ორი სხვადასხვა ტიპის ისტორიული წყაროს ანალიზი" - აბიტურიენტმა ორი სხვადასხვა ტიპის (წერილობითი და ვიზუალური) წყარო უნდა შეაჯეროს და ამა თუ იმ ისტორიული მოვლენის გაანალიზების საფუძველზე გასცეს კითხვებს პასუხი.  "ისტორიული მოვლენის შეფასება" - აბიტურიენტმა უნდა გამოავლინოს კრიტიკული აზროვნების უნარი - შეაფასოს ესა თუ ის ისტორიული პროცესი, მოვლენა ან პიროვნება. უცვლელი რჩება მინიმალური კომპეტენციის პროცენტული ზღვარი.

მათემატიკაში აბიტურიენტს საგამოცდო საგანი ჩაბარებულად ჩაეთვლება, თუ დააგროვებს ამ საგნისთვის განსაზღვრული მაქსიმალური ქულის 20%-ზე მეტს.


2020 წლის ერთიანი ეროვნული საგამოცდო პროგრამები შეგიძლიათ იხილოთ https://naec.ge/#/ge/post/2068

 

წყარო: www.radiodk.ge

დაწერე კომენტარი (0 კომენტარი)
განათლება

05skoliskoridoriსკოლებს, ბაღებს და სპეციალიზებულ დაწესებულებებს ვალდებულება ექნებათ, რომ მასში დასაქმებული პირების შესახებ პერსონალური ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიაწოდონ.

პარლამენტი მეორე მოსმენით იხილავს „სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულთან ბრძოლის შესახებ“ კანონპორექტს და მისგან გამომდინარე საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტს. აღსანიშნავია, რომ პირველი მოსმენით დამტკიცებულ საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტში ჩანაწერი, დასაქმებული პირების შესახებ შსს-სთვის ინფორმაციის გადაცემის ვალდებულების თაობაზე, არ ყოფილა. როგორც კანონპროექტის მომხსენებელმა, შს მინისტრის მოადგილე ნინო ცაციაშვილმა პლენარულ სხდომაზე განხილვისას განაცხადა, სამინისტრომ ამ ცვლილებით კომიტეტზე გამოთქმული შენიშვნები გაითვალისწინა.

საკანონმდებლო ცვლილების მიხედვით, სკოლაში, სპეციალიზებულ დაწესებულებაში და ასევე, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში არ შეიძლება დასაქმებული იყოს სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის ნასამართლევი პირი, მიუხედავად ნასამართლობის მოხსნისა ან გაქარწყლებისა. ცვლილებების მიხედვით, ამ კანონის ამოქმედებიდან 3 თვის ვადაში დაწესებულება ვალდებული იქნება შსს-ს ელექტრონულად მიაწოდოს დაწესებულებაში დასაქმებული პირის პერსონალური მონაცემები. კერძოდ, მისი სახელი, გვარი და პირადი ნომერი, დასაქმების ადგილი და თანამდებობა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო 3 თვის ვადაში ამოწმებს ამ პირთა ნასამართლობის შესახებ ინფორმაციას. თუ გამოვლინდა, რომ დაწესებულებაში დასაქმებული პირი ნასამართლევია სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენაში, შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღნიშნულის თაობაზე აცნობებს დაწესებულებას, რომელიც ვალდებული იქნება, დასაქმებულ პირთან შეწყვიტოს შრომითი ურთიერთობა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტის ინიციატორი შინაგან საქმეთა სამინისტროა.

საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტის ინიციატორი შინაგან საქმეთა სამინისტროა.

 

www.interpressnews.ge

დაწერე კომენტარი (0 კომენტარი)
მოიწონეთ გვერდი

Search