სამშაბათი, ივნისი 15, 2021
Follow Us
Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net Самое современное лечение грыж

განათლება

განათლება

iiiiicentriss„ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელმწიფო სასწავლო გრანტის განაწილების წესში“ განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მიხეილ ჩხენკელის ბრძანებით ცვლილებები შევიდა.

„ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულებას“ დაემატა პუნქტი, რომლის მიხედვითაც, თუ დაწესებულება პროგრამაზე დაშვების დამატებითი მოთხოვნის სახით განსაზღვრავს შემოქმედებით ტურს/კონკურსს, იგი ვალდებულია შემოქმედებითი ტურის/კონკურსის შედეგები შესაბამისი წლის 30 ივნისამდე გაუგზავნოს ცენტრს.

კონკურსის შედეგების შესახებ ცენტრს ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს ელექტრონული ფორმით, რომელშიც გათვალისწინებული უნდა იყოს:

ა) აკადემიური პროგრამის ან/და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის საიდენტიფიკაციო კოდი;

ბ) აკადემიური პროგრამის ან/და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება;

გ) აბიტურიენტის პირადი ნომერი, სახელი, გვარი;

დ) შემოქმედებით ტურში/კონკურსზე მიღებული ქულა;

ე) ცენტრის მიერ მოთხოვნილი სხვა ინფორმაცია, რომელიც არ იქნება დაკავშირებული პერსონალურ მონაცემებთან.

ამასთან, ბრძანების მიხედვით, იმ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომელზეც დაშვების დამატებითი მოთხოვნის სახით დაწესებულების მიერ, განსაზღვრულია შემოქმედებითი ტური/კონკურსი, კოეფიციენტებით რანჟირების დოკუმენტში აბიტურიენტის გადანაწილება ხდება ამ პროგრამაზე აბიტურიენტთა ჩასარიცხად გამოცხადებული ადგილების რაოდენობის, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ დადგენილი შემოქმედებითი ტურის/კონკურსის შედეგების, აბიტურიენტის მიერ მიღებული საკონკურსო ქულის, აბიტურიენტის მიერ არჩეული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩამონათვალისა და საგამოცდო საგნებისათვის მინიჭებული კოეფიციენტის/კოეფიციენტების, ხოლო თუ კოეფიციენტები იდენტურია, აგრეთვე, საგნების პრიორიტეტულობის გათვალისწინების საფუძველზე.

 

www.etaloni.ge

დაწერე კომენტარი (0 კომენტარი)
განათლება

 skola moscavle2020/2021 სასწავლო წლის დასაწყისისთვის, საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში 609.1 ათასი მოსწავლე სწავლობს, რაც წინა სასწავლო წლის მაჩვენებელს 2.7%-ით აღემატება. საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა საერთო რიცხოვნობის 90.1% სწავლობს, ხოლო კერძო სკოლებში - 9.9%. მოსწავლეთა საერთო რიცხოვნობიდან 47.9% გოგოა, ხოლო 52.1% - ბიჭი.

რაც შეეხება სწავლის შეწყვეტის მასჩვენებლებს, 2019-2020 სასწავლო წელს სწავლა 8 247 მოსწავლემ შეწყვიტა, რაც 31.6%-ით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. აღსანიშნავია, რომ იმ მოსწავლეთა შორის, რომელთაც სწავლა შეწყვიტეს 41% გოგოა, ხოლო 59% ბიჭი.

საქსტატის მონაცემების მიხედვით, იმ მოსწავლეების რაოდენობა, ვინც 2020 წელს სწავლა დაასრულა 88 554-ია, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელს 2.4%-ით აღემატება. როგორც საბაზო, ასევე საშუალო განათლების კურსდამთავრებულთა შორის ბიჭები ჭარბობენ, რომელთა წილი, შესაბამისად, 52.5% და 51.2%-ს შეადგნს.

სხვათაშორის საინტერესოა ტენდენცია იკვეთება იმ მოსწავლეების მიმართულებით, ვინც საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საგნებით ინტერესდება. მიმდინარე წელს ამ საგნებს 167 375 მოსწავლე სწავლობს, რაც წინა სასწავლო წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 10.7%-ით მეტია.

რაც შეეხება პედაგოგებს 2020/2021 სასწავლო წლის დასაწყისისთვის, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში დასაქმებული იყო 62 699 პედაგოგი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 1.7%-ით ნაკლებია. მასწავლებელთა დიდ უმრავლესობას ქალები შეადგენენ, კერძოდ, პედაგოგების რიცხოვნობაში ქალების წილი 87.2%, ხოლო კაცების წილი 12.8%-ია.

2020/2021 სასწავლო წლის დასაწყისისთვის, საქართველოში სულ 2 309 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება იყო, მათ შორის 2 086 საჯარო, ხოლო 223 კერძო. წინა სასწავლო წელთან შედარებით ქვეყანაში არსებული სკოლების რაოდენობა 4 ერთეულით შემცირდა, ყველაზე მეტი სკოლა კი იმერეთში ფიქსირდება.

 

www.bm.ge

დაწერე კომენტარი (0 კომენტარი)
განათლება

 mtavroba saqartvelos mtსაქართველოს მთავრობამ, პარლამენტს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი წარუდგინა, რომლის შესახებაც საკანონმდებლო ორგანო, ახალი შემადგენლობის არჩევის შემდეგ იმსჯელებს.

პროექტის თანახმად, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსება გაზრდილია და განსაზღვრულია 1 738.1 მლნ ლარით, რაც 2020 წლის დამტკიცებულ ასიგნებას 199.2 მლნ ლარით აღემატება.

ქვეყნის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ სტატუსის მქონე მასწავლებელთა 100 ლარიანი სახელფასო დანამატის ზრდა დაგეგმილია 2021 წლის იანვრიდან. ასევე დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ მთავრობა კვლავ გეგმავს უფასო სახელმძღვანელოების და პირველკლასელთა კომპიუტერებით უზრუნველყოფის პროგრამების გაგრძელებას.

ბიუჯეტის პროექტში თანხები ძირითადად მიმართულია შემდეგი პროგრამების განხორციელებაზე:

სკოლამდელი და ზოგადი განათლება – 1 007.5 მლნ ლარი, რაც წინა წლის დამტკიცებულ ასიგნებასთან შედარებით გაზრდილია 100.7 მლნ ლარით; მათ შორის გათვალისწინებულია: ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება – 880.0 მლნ ლარი, რაც 2020 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან შედარებით გაზრდილია 92.0 მლნ ლარით და გათვალისწინებულია სტატუსის მქონე მასწავლებლების სახელფასო დანამატის ზრდა 100 ლარით 2021 წლის იანვრიდან.

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა – 9.3 მლნ ლარამდე.

უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა – 18.2 მლნ ლარამდე.

წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება – 885.0 მლნ ლარი.

განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა – 240.0 მლნ ლარი

მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა – 26.3 მლნ ლარი.

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა – 23.6 მლნ ლარამდე.

პროგრამა “ჩემი პირველი კომპიუტერი” – 33.0 მლნ ლარი და სხვა.

პროფესიული განათლება – 52.5 მლნ ლარი.

უმაღლესი განათლება – 147.2 მლნ ლარი.

მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა – 65.5 მლნ ლარი.

ინკლუზიური განათლება – 23.7 მლნ ლარი.

ინფრასტრუქტურის განვითარება – 125.8 მლნ ლარი. მათ შორის: ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება – 54.0 მლნ ლარზე მეტი (საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ასიგნებებში გათვალისწინებულ ასიგნებებთან ერთად გათვალისწინებულია 220 მლნ ლარამდე).

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება – 18.0 მლნ ლარი.

უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება – 5.0 მლნ ლარი.

 

edu.aris.ge

დაწერე კომენტარი (0 კომენტარი)
განათლება

 ertiani erovnuli gamocdebiმე-12 კლასელები 2021 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის აქტიურად ემზადებიან. მათი ინტერესის საგანს ტრადიციულად გამოცდებთან დაკავშირებული საკითხები წარმოადგენს.

რა ცვლილებებია წელს ტესტებთან დაკავშირებით? გამოცდისთვის რეგისტრაცია როდის დაიწყება? რა ხდება იმ პროგრამებზე, რომლებზეც შემოქმედებითი ტური ბარდება? როგორ მოხდება გრანტის გაცემა და ა.შ. – ამ და სხვა მნიშვნელოვან კითხვებზე პასუხი შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა შემოგვთავაზა.

იხილეთ 2021 ერთიანი ეროვნული გამოცდების შესახებ აბიტურიენტების მიერ ხშირად დასმული კითხვები და მათზე პასუხები.

1. რა ცვლილებებია წელს ტესტებთან დაკავშირებით?

2021 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების საგამოცდო პროგრამები და დავალებათა ტიპები უცვლელი რჩება. რამდენიმე საგანში მხოლოდ გამოცდის ხანგრძლივობა და მაქსიმალური ქულა შემცირდება. ეს ცვლილება შეეხება მათემატიკის, ქიმიისა და ფიზიკის ტესტებს.

მათემატიკა – 2021 წლის მათემატიკის ტესტში იქნება 35 (27 დახურული და 8 ღია ტიპის) დავალება, მაქსიმალური ქულა კი – 51.

ღია დავალებები შედგენილი იქნება ორი ორქულიანი, ოთხი სამქულიანი და ორი ოთხქულიანი დავალებისაგან. ტესტის შესრულებისათვის გამოყოფილი დრო იქნება 3 სთ, მინიმალური ბარიერი კი – არანაკლებ 11 ქულისა (უმაღლეს სასწავლებლებს უფლება აქვთ უფრო მაღალი ბარიერი დააწესონ).

ფიზიკა და ქიმია – ფიზიკისა და ქიმიის ტესტებზე სამუშაოდ გამოყოფილი იქნება 3 საათი, ხოლო მაქსიმალური ქულა – 63.

2. მათემატიკის ტესტი წელს გართულდა თუ პირიქით, გამარტივდა ამ ცვლილებების შედეგად?

მათემატიკის ტესტის სირთულე არ შეცვლილა, რადგან დავალებების შემცირების პროპორციულად შემცირდა საგამოცდო დროც. ვეცადეთ, გადაღლის ფაქტორი ყოფილიყო ნაკლები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მათემატიკის ტესტი იქნება უფრო ადვილი, ვიდრე გასულ წლებში იყო.

3. რეგისტრაცია როდის დაიწყება და როგორ გავიარო?

რეგისტრაცია, სავარაუდოდ, მარტში დაიწყება. რეგისტრაცია მიმდინარეობს მხოლოდ ელექტრონულად ცენტრის ვებგვერდზე. ვადებთან დაკავშირებით დეტალები ყოველ წელს დაახლოებით მარტის პირველ რიცხვებში ქვეყნდება.

4. ქიმიის გამოცდაზე ცხრილები დაგვირიგდება?

დიახ, გამოცდაზე დაგირიგდებათ პერიოდულობისა და ხსნადობის ცხრილები. ასევე მეტალთა აქტიურობის მწკრივი.

5. ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტიდან ესე ამოიღეს?

არა, ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტს წელს არანაირი ცვლილება არ შეხებია.

6. სად მოვძებნო უმაღლესი სასწავლებლებისა და ფაკულტეტების ჩამონათვალი?

რეგისტრაციის დაწყებისთანავე ცენტრის ვებგვერდზე ქვეყნდება „ცნობარი აბიტურიენტებისათვის”, რომელშიც მითითებულია ყველა აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებელი და სხვა დეტალური ინფორმაცია, რომელსაც აუცილებლად უნდა გაეცნოს თითოეული აბიტურიენტი. პროგრამების პირველადი ჩამონათვალი იხილეთ ბმულზე.

7. როგორც ცნობილია, ზოგიერთ პროგრამაზე ისევ ოთხი საგანი ბარდება, რომელი საგნები იგულისხმება?

უმაღლესმა სასწავლებლებმა (რომლებსაც ამის სურვილი ჰქონდათ) უკვე განსაზღვრეს, საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით, სავარაუდო დამატებითი საგამოცდო საგნები შემდეგი ჩამონათვალიდან: ბიოლოგია, ქიმია, ფიზიკა, ზოგადი უნარები, გეოგრაფია, ლიტერატურა, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, სამოქალაქო განათლება. დეტალური ინფორმაცია გამოქვეყნებულია ცენტრის ვებგვერდზე, თუმცა დეკემბრის ბოლომდე უმაღლეს დაწესებულებებს უფლება აქვთ ამ ჩამონათვალში ცვლილებები შეიტანონ. პირველადი ინფორმაცია კი შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.

8. ჯანდაცვის მიმართულებით ნებისმიერ შემთხვევაში ოთხი საგნის ჩაბარება მოუწევს აბიტურიენტს?

ჯანდაცვის საგანმანათლებლო პროგრამებზე სავალდებულო ოთხი გამოცდა იქნება: 1. ქართული ენა და ლიტერატურა; 2. უცხოური ენა; 3. ბიოლოგია; 4. მათემატიკა/ქიმია/ფიზიკა (აბიტურიენტი ირჩევს მინიმუმ ერთს). მეოთხე საგნისათვის გამოყოფილი იქნება კვოტირებული ადგილები, თითოეულ საგანზე არანაკლებ 30%-ისა.

9. რა ხდება იმ პროგრამებზე, რომლებზეც შემოქმედებითი ტური ბარდება?

რაც შეეხება სახელოვნებო-შემოქმედებით/სასპორტო საგანმანათლებლო პროგრამებს, მათზე ჩასარიცხად აბიტურიენტმა სავალდებულოა შემოქმედებით ტურთან ერთად ჩააბაროს ქართული ენა და ლიტერატურა და უცხოური ენა, გრანტის მოსაპოვებლად კი დამატებით – მათემატიკა ან ისტორია.

10. ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ისევ ზოგადი უნარების გამოცდა იქნება ჩასაბარებელი?

დიახ, ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე აბიტურიენტების ჩარიცხვა არსებული ფორმატით გაგრძელდება.

11. როგორ მოხდება გრანტის გაცემა?

გრანტი სამი საგნის შედეგის მიხედვით გაიცემა, თუმცა, თუ უმაღლესი სასწავლებელი მოითხოვს მეოთხე საგნის ჩაბარებასაც, აბიტურიენტს დაფინანსების მოპოვების კიდევ ერთი შესაძლებლობა ეძლევა – ის ორ საგრანტო კონკურსში მიიღებს მონაწილეობას. ერთი კონკურსის ფარგლებში აბსოლუტური (საგრანტო) ქულა გამოითვლება შემდეგ საგნებში მიღებული შედეგების შესაბამისად: 1. ქართული ენა და ლიტერატურა; 2. უცხოური ენა; 3. ისტორია ან მათემატიკა (მესამე საგანი). მეორე კონკურსისას აბსოლუტური ქულის გამოთვლისას გათვალისწინებული იქნება შემდეგ საგნებში მიღებული შეფასებები: 1. ქართული ენა და ლიტერატურა; 2. უცხოური ენა; 3. უმაღლესი დაწესებულების მიერ განსაზღვრული მეოთხე საგანი. აბიტურიენტი დაფინანსებას მიიღებს იმ საგნის გამოცდის შედეგის მიხედვით, რომლის საფუძველზეც იგი აკადემიური პროგრამისთვის გრანტის მეტ ოდენობას მოიპოვებს.

12. ჩასაბარებელი საგნებიდან რომელს მიენიჭება პრიორიტეტი გრანტის განაწილებისას?

მაღალი კოეფიციენტი (1.5) მიენიჭება ყველა საგანს, გარდა ქართული ენისა და ლიტერატურის, ასევე, უცხოური ენებისა, რომელთა კოეფიციენტი იქნება 1.

13. თუ რომელიმე დამატებით საგანში (მაგალითად, ფიზიკის გამოცდაში) ჩავიჭერი, გრანტის აღების უფლება მაინც მექნება?

დიახ, ისტორიით ან მათემატიკით შეძლებთ გრანტის აღებას და ჩარიცხვების კონკურსშიც იმ სამი საგნით მიიღებთ მონაწილეობას, რომლებიც წარმატებით გექნებათ ჩაბარებული (ცხადია, მხოლოდ იმ პროგრამებზე განიხილება ჩარიცხვის საკითხი, რომლებზეც თქვენ მიერ ჩაბარებული 3 საგანია სავალდებულო).

14. რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ აბიტურიენტმა მათემატიკის გამოცდაც ჩააბარა და ისტორიისაც სხვა ძირითად საგნებთან ერთად?

ამ შემთხვევაში აბიტურიენტი ჩარიცხვებსა და საგრანტო კონკურსში მონაწილეობს იმ საგნის ქულით (მათემატიკა/ისტორია), რომელშიც უკეთეს შედეგს მიიღებს/რომლის საფუძველზეც იგი გრანტის მეტ ოდენობას მოიპოვებს.

15. თუ აბიტურიენტი ჩააბარებს დამატებით გამოცდას (მაგალითად, ქიმიას) და ჩაირიცხება იმ პროგრამაზე, რომელზეც ქიმია არ ბარდება, გამოადგება თუ არა მას ამ საგანში მიღებული ქულა?

თუ პროგრამა, რომელზეც აბიტურიენტი ჩაირიცხება, არ ითხოვს იმ დამატებით საგანს, რომელიც მან ჩააბარა, ამ საგნის შედეგს იგი ვერ გამოიყენებს ვერც ჩარიცხვისას და ვერც გრანტის მისაღებად.

 

du.aris.ge

დაწერე კომენტარი (0 კომენტარი)
განათლება
118827997 611262672924251 3523800307365632411 nპროფესიულ პროგრამებზე სწავლის მსურველთა პროფესიული ტესტირება დღეს, დილის 9 საათზე საქართველოს 59 საგამოცდო ცენტრში დაიწყო. ა(ა)იპ კოლეჯი ,,ჰორიზონტში" დილიდან აქტიურად მიმდინარეობს რეგისტრანტთა მიღება და საგამოცდო პროცესი. კოლეჯში დაცულია ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ, კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით შემუშავებული რეკომენდაციები და აპლიკანტებს საშუალება აქვთ კომფორტულ და უსაფრთხო სამუშაო გარემოში მოახდინონ საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზაცია.
2020 წლის საშემოდგომო მიღებაზე კოლეჯ "ჰორიზონტში" 9 პროფესიულ პროგრამაზე მოსახვედრად 286 აპლიკანტი იბრძვის. 

118854742 706173770113103 4323509813817850141 n

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

118876669 328865471866877 7456979814093742953 n

 
დაწერე კომენტარი (0 კომენტარი)
მოიწონეთ გვერდი

Search