პარასკევი, აპრილი 23, 2021
Follow Us
Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net Самое современное лечение грыж

განათლება

განათლება

 gamocda gamocda2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგები ჩარიცხვების შესახებ უკვე ცნობილია. გამოცდებზე ყველაზე მეტი აბიტურიენტი ფიზიკასა და გეოგრაფიაში ჩაიჭრა, აბიტურიენტების პრიორიტეტებში კი, გასული წლების მსგავსად, ბიზნესის ადმინისტრირება, იურიდიულ და სამედიცინო ფაკულტეტები ლიდერობენ – ამის შესახებ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა სოფიო გორგოძემ 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შეჯამებისას ისაუბრა.

“აბიტურიენტებს უფრო მეტად გაუჭირდათ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებიდან ფიზიკა, ასევე გეოგრაფია. შეიძლება ითქვას, რომ ფიზიკასა და გეოგრაფიაში, ამ ორ არასავალდებულო საგანში არის ყველაზე მაღალი ჩაჭრის მაჩვენებელი. დანარჩენ საგნებში მეტნაკლებად, სადღაც 6%-დან იწყება ჩაჭრები და ადის ეს 30-40%-მდე”, – განაცხადა სოფიო გორგოძემ EDU.ARIS.GE-სთან საუბარში.

მისივე თქმით,აბიტურიენტებს შორის პოპულარული მიმართულებები კვლავ სამედიცინო, იურიდიული და ბიზნესის ადმინისტრირებაა.

“ჩვენ შეგვიძლია გითხრათ ყველაზე მეტი პროგრამა, როგორც პირველი არჩევანი ვინ ჩაწერა. თუ მაგალითად უნივერსიტეტს 1000 ადგილი მაქვს გამოცხადებული, შეიძლება ამის გამო პირველ პრიორიტეტში ბევრმა ჩაწერა, მაგრამ შეიძლება 50 ადგილი მაქვს გამოცხადებული და ჩაწერა 500-მა, ან ეს დიდად არ მიუთითებს, რომ მიმართულება პოპულარულია, მაგრამ ამის მიხედვით შეგვიძლია გითხრათ პირველი არჩევანი ვისაც ჰქონდა გაკეთებული. ძირითადად ეს იყო სოციალური მეცნიერებები, როგორც წინა წლებში იურისპრუდენცია, დიპლომირებული მედიკოსი, ბიზნეს ადმინისტრირება. ასევე ძალიან პოპულარულია უფასო ფაკულტეტები, მათ შორის ეკონომიკა”, – ამბობს სოფიო გორგოძე.

 

https://edu.aris.ge

დაწერე კომენტარი (0 კომენტარი)
განათლება

ganatlebis saministroსაქართველოს განათლების მინისტრმა, 11 აგვისტოს ბრძანებით, 2020-2021 სასწავლო წელს სამინისტროს მიერ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე პროგრამული დაფინანსების გაცემის წესი და პირობები დაამტკიცა.

სამინისტრომ ასევე დაამტკიცა სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ უმაღლეს სასწავლებლებში აკრედიტებული ის პროგრამული მიმართულებები, რომლებშიც სტუდენტის სწავლის საფასურს სრულად აფინანსებს სახელმწიფო.

2020-2021 სასწავლო წელს პროგრამული დაფინანსებისთვის 10 სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებელი ჯამში 12 723 750 ლარს მიიღებს.

აქედან:

 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – 2 524 500 ლარი
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი – 3 966 750 ლარი
 • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი – 900 000 ლარი
 • აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – 2 124 000 ლარი
 • ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – 967 500 ლარი
 • სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – 562 500 ლარი
 • იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – 587 250 ლარი
 • სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – 659 250 ლარი
 • გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი – 207 000 ლარი
 • შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი – 225 000 ლარი

მინისტრის ბრძანების მიხედვით:

უმაღლესი სასწავლებელი შესაბამისი დაფინანსებისა და პროგრამების ფარგლებში [ეს პროგრამები იხილეთ ქვემოთ ცხრილში] არაუგვიანეს შესაბამისი სასწავლო წლის 15 ნოემბრისა და 15 აპრილისა ამტკიცებს ადგილების რაოდენობებს, რომლებზეც სტუდენტის სწავლის საფასურს დააფინანსებს სახელმწიფო.

დაფინანსება უმაღლეს სასწავლებელს ეძლევა შესაბამისი პროგრამის ხანგრძლივობის ვადით – ბაკალავრიატის აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე არაუმეტეს 4 წლის განმავლობაში, ხოლო მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებულ საბაკალავრო-სამაგისტრო 300-კრედიტიან აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე − არაუმეტეს 5 წლის განმავლობაში;

უმაღლეს სასწავლებელს უფლება აქვს დაფინანსება მიმართოს:

 •  2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე ამ ბრძანებით გათვალისწინებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების სწავლის დასაფინანსებლად;
 • იმ სტუდენტების სწავლის დასაფინანსებლად, რომლებიც აღიდგენენ სტუდენტის სტატუსს ან ბაკალავრიატის/მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩაირიცხებიან მობილობის/შიდა მობილობის საფუძველზე, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე სრულად არ შეივსება სასწავლებლის მიერ დამტკიცებული იმ ადგილების რაოდენობა, რომლებზეც სტუდენტის სწავლის საფასურს აფინანსებს სახელმწიფო.

აღნიშნულ ადგილებზე ჩარიცხული ყოველი სტუდენტის [გარდა სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული ოდენობის ან სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მფლობელი სტუდენტისა] სწავლის დასაფინანსებლად:

 • უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში ჩაერიცხება არაუმეტეს 2 250 ლარი;
 • ხოლო, თუ სტუდენტს მოპოვებული აქვს სახელმწიფო სასწავლო გრანტის ნაწილობრივი ოდენობა, მისი სწავლის საფასური შეივსება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ განსაზღვრული სწავლის საფასურის ოდენობამდე, მაგრამ არაუმეტეს 2 250 ლარისა.
 • თუ კონკრეტულ პროგრამაზე სწავლის საფასური ნაკლებია 2 250 ლარზე, სასწავლო წლის განმავლობაში უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის გადასარიცხი თანხის ოდენობა უტოლდება ამ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის საფასურს.

2020-2021 სასწავლო წელს სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბაკალავრიატის/მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო- სამაგისტრო აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამების ის პროგრამული მიმართულება/მიმართულებები, რომელშიც/რომლებშიც სტუდენტის სწავლის საფასურს სრულად აფინანსებს სახელმწიფო -

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ქართული ფილოლოგია;  ისტორია; არქეოლოგია; ფილოსოფია; დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების იტეგრირებული საგანმანათლებლო პროგრამა; მათემატიკა; ფიზიკა; ქიმია; ბიოლოგია; ეკონომიკა.

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - მშენებლობა; ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია; არქიტექტურა; მათემატიკა; საინჟინრო ფიზიკა; აგრარული ტექნოლოგიები; სასურსათო ტექნოლოგია; სატყეო საქმე; აგროინჟინერია; მეცხოველეობა; აგრონომია; ნიადაგისა და წყლის რესურსების ინჟინერია; ქიმია; მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია; სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგია; სამთო და გეოინჟინერია; საინჟინრო გეოდეზია; გეოლოგია; საინჟინრო უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა; გეოინფორმატიკა; მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ- ინჟინერინგი; ბიოსამედიცინო ინჟინერია; მეტალურგია; მასალათამცოდნეობა; მევენახეობა და ენოლოგია.

სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ქართული ფილოლოგია; ისტორია; არქეოლოგია; ფილოსოფია; დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის განთლების (I-VI კლესები) ინტეგრირებული საბაკალაავრო-სამაგიტრო პროგრამა; მათემატიკა; ფიზიკა; არქიტექტურა;. ბიოლოგია

სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ქართული ენა და ლიტერატურა; არქეოლოგია; ისტორია; მათემატიკა; ფიზიკა; ბიოლოგია; ეკონომიკა; მასწავლებლის მომზადების ინტევგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა (დაწყებითი განათლებს); ელექტრული ინჟინერია; მშენებლობა; აგრონომია; აგრონედლეულის კვების პროდუქტების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა; აგროინჟინერია; საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია და უვნებლობა; გერმანული ენა და ლიტერატურა; ფრანგული ენა და ლიტერატურა; აღმოსავლური ფილოლოგია; ქიმია; ეკოლოგია; გეოგრაფია; გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგიები); სატრანსპორტო ლოჯისტიკური სისტემების ორგანიზაცია და მართვა; ავტომობილები და საავტომობილო მეურნეობა; ხარისხის მართვა და ტექნიკურ ეკონომიკური ექსპერტიზა; გამოყენებითი დიზაინი; ფარმაცევტული პრეპარატების ქიმია და ტექნოლოგია; გარემოს დაცვის ინჟინერია და გამოყენებითი ეკოლოგია.

სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ისტორია; ქართული ფილოლოგია; ინგლისური ფილოლოგია; დაწყებითი საფეხურის მასწავლების ინტეგრირებული პროგრამა; ეკონომიკა; ინფორმაციული ტექნოლოგიები; აგრონომია; ეკოლოგია; საჯარო მმართველობა.

სსიპ − იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამა; ისტორია; ქართული ენა და ლიტერატურა; ბიოლოგია; სასურსათო ტექნოლოგია; აგრონომია; ეკონომიკა.

სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ეკონომიკა; ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა; მშენებლობა; აგრარული ტექნოლოგიები; ქართული ფილოლოგია; ისტორია; ბიოლოგია; ქიმია; ფიზიკა; მათემატიკა.

სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - მათემატიკა; ქიმია; ბიოლოგია; ფიზიკა; ქართული ფილოლოგია; არქეოლოგია; ისტორია; აფხაზური ფილოლოგია; დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა; ეკონომიკა.

სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი - ისტორია; ქართული ფილოლოგია; ინგლისური ფილოლოგია; საჯარო მმართველობა.

სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი - ქართული ფილოლოგია; ინგლისური ფილოლოგია; ისტორია; დაწყებითი განათლება (300 კრედიტიანი); ბიოლოგია; ეკონომიკა; საჯარო მმართველობა; ინფორმაციული ტექნოლოგიები.

დაწერე კომენტარი (0 კომენტარი)
განათლება

 gamocdebi 2020აბიტურიენტებსა და სტუდენტთა საგრანტო კონკურსში მონაწილეებს საშუალება აქვთ, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრს სააპელაციო განაცხადით მიმართონ. განაცხადების მიღება 11 აგვისტოს 10:00 საათიდან 14 აგვისტოს 18:00 საათამდე მოხდება.

გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, სააპელაციო განაცხადები მხოლოდ ელექტრონული ფორმით, ცენტრის ვებგვერდის (online.naec.ge) საშუალებით მიიღება.

„შესაბამის ველში აბიტურიენტმა უნდა შეიყვანოს პირადი ნომერი და ხუთნიშნა კოდი, სტუდენტმა კი პირადი ნომერი და საგამოცდო საიდენტიფიკაციო (ცხრანიშნა) კოდი. მითითებული სიმბოლოების შეყვანის შემდეგ უნდა დააჭიროს ღილაკს „შესვლა“, შემდეგ კი „განაცხადის შევსება“. საგნის მითითების შემდეგ, აბიტურიენტმა უნდა აირჩიოს დავალებები. თუ გსურთ გაასაჩივროთ მთელი ნაშრომი, უნდა მონიშნოთ ყველა დავალება. თქვენ მიერ დამუშავებულ ინფორმაციას სისტემა ინახავს, როგორც დროებითს. დროებით განაცხადში არაერთხელ შეგიძლიათ ცვლილებების შეტანა.

გაითვალისწინეთ, დროებითი განაცხადი გაუქმდება, თუ არ დააჭერთ ღილაკს „გაგზავნა“ 14 აგვისტოს 18:00 საათამდე. გაგზავნის შემდეგ განაცხადში ცვლილებებს ვეღარ შეიტანთ.

აბიტურიენტმა ორი ან მეტი გამოცდის შედეგის აპელირებისას უნდა შეავსოს შესაბამისი ინფორმაცია ყველა გამოცდისათვის სისტემიდან გამოსვლის გარეშე და მხოლოდ ამის შემდეგ გააგზავნოს განაცხადი“, – ნათქვამია ინფორმაციაში.

გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, თანხის გადახდის გარეშე სააპელაციო განაცხადის გაკეთება შეუძლებელია, რადგან ამ შემთხვევაში საგნის არჩევის საშუალებას სისტემა არ იძლევა.

„ერთი გამოცდის შედეგის გასაჩივრების საფასურია 50 ლარი (ქულის მომატების ან დაკლების შემთხვევაში, თანხა განცხადების საფუძველზე უკან დაგიბრუნდებათ). გადახდის დანიშნულებაში უნდა ჩაიწეროს გამოსაცდელის პირადი ნომერი და, საჭიროების შემთხვევაში, გვარი და სახელი. იმ შემთხვევაში, თუ ის უცხო ქვეყნის მოქალაქეა, მან უნდა მიუთითოს პირადობის (ბინადრობის) მოწმობა/პასპორტის სერია და ნომერი“, – ნათქვამია ინფორმაციაში.

გადახდის შესაძლო საშუალებები და საბანკო მომსახურების საკომისიო თანხა შემდეგია :

ვებგვერდზე epay.ge – საფასურს ემატება მომსახურების საკომისიო 1 ლარი;
„საქართველოს ბანკის“ ინტერნეტ ბანკინგის საშუალებით – ibank.ge – საფასურს ემატება მომსახურების საკომისიო 1 ლარი;
„საქართველოს ბანკის“ სერვისცენტრებში – საფასურს ემატება მომსახურების საკომისიო 0,5 ლარი;
„საქართველოს ბანკის“ თვითმომსახურების ტერმინალით – საფასურს ემატება მომსახურების საკომისიო 1 ლარი;
OPPA.ge-ის თვითმომსახურების ტერმინალით – საფასურს ემატება მომსახურების საკომისიო 0,5 ლარი.

საფასურის გადახდა შეუძლია როგორც აბიტურიენტს და სტუდენტს, ისე იმ პირს, რომელიც გადახდისას მიუთითებს გამოსაცდელის შესაბამის მონაცემებს. გადახდა ოპერატიულად აისახება სისტემაში.

„იმ შემთხვევაში, თუ განაცხადი უკვე გადმოგზავნილი გაქვთ და გაგიჩნდათ სურვილი დაამატოთ დავალება/დავალებები ან სხვა საგანი/საგნები, უკვე გადმოგზავნილი განაცხადი უნდა გააუქმოთ წერილობით. გაუქმების თაობაზე უნდა მოგვმართოთ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში: თბილისი, ე. მინდელის ქ. N9, რეგიონებში კი – საგანმანათლებლო რესურსცენტრებში. გაუქმების შემდეგ განმეორებით მოგეცემათ უფლება გააკეთოთ ახალი სააპელაციო განაცხადი აპელაციისათვის დადგენილ ვადებში.

გასაჩივრების მსურველს, რომელიც 14 აგვისტოს 18:00 საათამდე გააუქმებს სააპელაციო განაცხადს, თანხა დაუბრუნდება უკან. ასევე, თანხა სრულად ბრუნდება გამოსაცდელის ანგარიშზე აპელაციის დროს ქულის ცვლილების (დაკლების ან მომატების) შემთხვევაშიც. თანხის დაბრუნებასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია მოგვიანებით განთავსდება ცენტრის ვებგვერდზე“, – ნათქვამია ინფორმაციაში.

დაწერე კომენტარი (0 კომენტარი)
განათლება

 umaglesi ganatlebaსაქართველოს განათლების მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილის, ნუნუ მიცკევიჩის განცხადებით, პანდემიის დასაწყისიდან სამინისტრომ ყველა ის საჭიროება განსაზღვრა, რომლებიც სტუდენტების წინაშე წარმოიშვა.

მისივე თქმით, სტატუსშეჩერებულ სტუდენტებთან დღევანდელი შეხვედრის დროს ამ საჭიროებების შესახებ კიდევ ერთხელ ისაუბრეს.

„პანდემიის გამოცხადების პირველი დღიდან სამინისტრომ განსაზღვრა ყველა ის საჭიროება, რომლებიც სტუდენტების წინაშე წარმოიშვა. რეალურად, იცით, რომ ეს გახლდათ გამოწვევა როგორც განათლების სისტემის წინაშე, ასევე მთლიანად საზოგადოების.

საქართველოს განათლების მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო პირველი დღიდან თანამშრომლობს თითოეულ უნივერსიტეტთან. მინისტრის ინიციატივით, გაიმართა რექტორთა საბჭო, სადაც განისაზღვრა ის გადავადების სქემები და გრაფიკები, რომლებიც ინდივიდუალურ დონეზე ითვალისწინებდა საჭიროებებს და გაზაფხულის სემესტრში ეს რეკომენდაცია გათვალისწინებული იყო უნიერსიტეტების მხრიდან.

როგორც მოგეხსენებათ, მოხერხდა სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის გადავადება. სამინისტროში მუშაობს სოციალური პროგრამები და დღეს არის 13 კატეგორია მოწყვლადი ჯგუფებისა განსაზღვრული, რომელთათვისაც გათვალისწინებულია სწავლის საფასურის სრული სასწავლო გრანტის შესაბამისი დაფინანსება. ამასთან ერთად, მოგეხსენებათ პრემიერის ახალი ინიციატივის შესახებ, რომელიც 33 ათასზე მეტ სტუდენტს შეეხო და მათი სწავლის საფასური შემოდგომის სემესტრში განსაზღვრული სოციალური ჯგუფისთვის სრულად იქნება დაფარული და 2019-2020 წლის გაზაფხულის სემესტრის დავალიანებაც სრულად ექნებათ დაფარული. ამასთან, სამინისტრო აცხადებს, რომ დღეს გაიმართა შეხვედრა სტუდენტების წარმომადგენელ ჯგუფთან და ჩვენ მომავალი თანამშრომლობის გეგმა დავსახეთ. კიდევ იქნება განსზღვრული ყველა ის საჭიროება, რომელიც დღეს დგას სტუდენტების წინაშე. ვისურვებთ, არ იყოს ვირუსის მეორე ტალღა, მაგრამ ვმუშაობთ გრძელვადიან სტრატეგიაზე, რომელიც ითვალისწინებს ასევე გარკვეულ შეღავათებს და დახმარებას სახელმწიფოს მხრიდან. მზად ვართ, სხვადასხვა ფორმატში ვითანამშრომლოთ ყველა დაინტერესებულ ჯგუფთან და ერთად განვსაზღვროთ ყველა ის საჭოროება, რომელიც დღეს დგას სტუდენტის წინაშე და მთლიანდ უმაღლესი განათლების წინაშე“, – განაცხადა ნუნუ მიცკევიჩმა.

ამასთან, კითხვას, ის სტუდენტები, რომლებიც არ არიან სოციალურად დაუცველები, სამსახურები დაკარგეს და არ შეუძლიათ სწავლის საფასურის გადახდა, სექტემრიდან გააგრძლებენ  თუ არა სწავლას, მიცკევიჩი ასე პასუხობს:

„დღევანდელ შეხვედრაზე ვერ გამოკვეთა მიზნობრივად რომელი ჯგუფი იყო წარმოდგენილი. ჩვენ შვხვდით მათ წამომადგენლებს და ჩავნიშნეთ შემდეგი შეხვედრა, სადაც ისინი განსაზღვრავენ, თუ რომელ ჯგუფზეა საუბარი და რა საჭიროებები აქვთ მათ. რასაკვირველა, შემოდგომის სემესტრში სწავლის გაგრძელების უფლება ექნება ყველა სტუდენტს, ჩვენ ვიმუშავებთ გადავადების სქემებზე უნივერსიტეტებთან და ისინი დაშვებულები იქნებიან, მაგრამ აქვე შევთანხმდეთ, რომ მთავარი არის აკადემიური მოსწრება და ჩვენ უმაღლესი განათლების ხარისხზე ვზრუნავთ. ყველა სტუდენტი იმ პასუხისმგებლობასთან ერთად, რომ მან მოიპოვოს სწავლის საფასური, უნდა გააცნობიეროს პასუხისმგებლობა, შეასრულოს ყველა კრედიტი, სწავლოს ყველა იმ მოცემულობაში, რომელიც მას აქვს საუნივერსიტეტო სივრცეში. სწავლას გააგრძლებს ყველა ის სტუდენტი, რომელსაც დღეს რეგულაციებით ამის უფლება ეძლევა. არანაირი წინასწარი სტატუსით შეჩერება, რასაკვირველია, არ მოხდება“, – აღნიშნა მიცკევიჩმა.

დაწერე კომენტარი (0 კომენტარი)
განათლება

gamocdebiდღეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო. პირველი გამოცდა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ტარდება. დილის 8 საათიდან საგამოცდო ცენტრებში რეგისტრაცია მიმდინარეობდა. რეგულაციების თანახმად, აბიტურიენტებმა გაიარეს თერმოსკრინინგიც.უშუალოდ საგამოცდო პროცესი 9 საათზე დაიწყო. პირველივე სესიის დაწყებისას, ოზურგეთის N2 საჯარო სკოლაში არსებულ საგამოცდო ცენტრში, ერთ აბიტურიენტს ტემპერატურა დაუფიქსირდა. ის საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით და რეკომენდაციის შესაბამისად იზოლირებულად, ცალკე სექტორში დასვეს. როგორც გამოცდიდან გამოსული აბიტურიენტები ამბობენ, მასალაზე სამუშაო პირობები ნორმალური იყო. საგამოცდო ოთახებში გრილოდა. ახალგაზრდებს პირბადეების გაკეთებას მხოლოდ კონდინცირების ჩართვისას სთხოვდნენ. აბიტურიენტებმა ტესტებზეც ისაუბრეს და აღნიშნეს, რომ ტესტები საშუალო სირთულის იყო.

გურიაში მხოლოდ ერთი საგამოცდო ცენტრი, ოზურგეთის N2 საჯარო სკოლაშია განთავსებული. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 25 ივლისამდე გაგრძელდება.

დაწერე კომენტარი (1 Comment)
მოიწონეთ გვერდი

Search