ჩვენ შესახებ

თავისუფალი მედია სივრცე არის არასამეწარმეო (არამომგებიანიიურიდიული პირი;
მისიათავისუფალი მედია სივრცის შექმნა გურიის რეგიონის მოსახლეობისათვისსადაც ყველას ექნება შესაძლებლობა ტელეკომპანია გურიაTV”–ის და ახალი მედია პლატფორმების საშუალებით მიიღოს და გაავრცელოს ინფორმაცია
ორგანიზაციის მთავარ მიზანს წარმოადგენს გურიის რეგიონში სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; რეგიონის მოსახლეობისათვის ინფორმაციის თავისუფლად მიღებისა და გავრცელების ხელშეწყობა; ახალგაზრდების განათლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბების პროცესში მათი ჩართულობის ხელშეწყობა; ტოლერანტობისა და თანასწორობის პრინციპების დაცვა; ორგანიზაციის ძირითადი ამოცანებია –

  • რეგიონის მოსახლეობისათვის თავისუფალი მედია სივრცის შექმნა, სადაც ყველას ექნება შესაძლებლობა მიიღოს და გასცეს ინფორმაცია;
  • რეგიონის ახალგაზრდების განათლების დონის ამაღლება, მათ შორის მედიის მიმართულებით;
  • რეგიონის ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა აქტივობებში.

ჩვენი გვერდი არის თავისუფალი სივრცე ყველასათვის – ხელისუფლების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედიის წარმომადგენლებს, ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გამოაგზავნოს თავის მედია პროდუქტი და ის ყოველგვარი რედაქტირების გარეშე, საავტორო უფლებების დაცვით განთავსდება ჩვენს ვებ გვერდზე, შესაბამის მედია სივრცეში.

2016 წლის 25 მაისს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებით ა(ა)იპ “თავისუფალმა მედია სივრცემ” გაიარა ავტორიზაცია, როგორც საერთო მაუწყებელმა ბრენდული დასახელებით “ტელეკომპანია “გურიაTV”.