პროგრამები

ორშაბათი
დაწყების დრო გადაცემის დასახელება
8:00 მუსიკა
10:00 ნამდვილი დრო
10:30 უნივერსია
11:30 აგრო სიახლეები
12:00 გვეწვიეთ
12:30 შემეცნებითი პროგრამა
13:00 შემეცნებით-დოკუმენტური ფილმი
15:00 მუსიკა
16:00 მუსიკა
17:30 მხიარული ვიდეოები
18:00 ნამდვილი დრო – გასული კვირა
18:30 არტ 21 – ტელეჟურნალი – დოიჩე ველეს  პროდუქცია
19:00 უკრაინული სერიალი
19:45 შემეცნებითი პროგრამა
20:30 გურიის ახალი ამბები – საინფორმაციო პროგრამა
21:00 მხატვრული ფილმი
22:30 შემეცნებითი პროგრამა
23:00 გურიის ახალი ამბები – საინფორმაციო პროგრამა
23:30 მხატვრული ფილმი
1:15 მუსიკა
სამშაბათი
დაწყების დრო გადაცემის დასახელება
8:00 მუსიკა
10:00 ნამდვილი დრო – გასული კვირა
10:30 არტ 21 – ტელეჟურნალი – დოიჩე ველეს  პროდუქცია
11:00 გურიის ახალი ამბები – საინფორმაციო პროგრამა
11:30 უკრაინული სერიალი
12:15 შემეცნებით პროგრამა
12:45 შემეცნებით პროგრამა
13:00 მხატვრული ფილმი
14:30 გურიის ახალი ამბები – საინფორმაციო პროგრამა
15:00 მუსიკა
16:00 მუსიკა
17:30 მხიარული ვიდეოები
18:00 ნამდვილი დრო – მთავარი
18:30 კარგ ფორმაში- ტელეჟურნალი – დოიჩე ველეს  პროდუქცია
19:00 უკრაინული სერიალი
19:45 შემეცნებითი პროგრამა
20:30 გურიის ახალი ამბები – საინფორმაციო პროგრამა
21:00 მხატვრული ფილმი
22:30 შემეცნებითი პროგრამა
23:00 გურიის ახალი ამბები – საინფორმაციო პროგრამა
23:30 მხატვრული ფილმი
1:15 მუსიკა
ოთხშაბათი
დაწყების დრო გადაცემის დასახელება
8:00 მუსიკა
10:00 ნამდვილი დრო – გასული კვირა
10:30 კარგ ფორმაში – ტელეჟურნალი – დოიჩე ველეს  პროდუქცია
11:00 გურიის ახალი ამბები – საინფორმაციო პროგრამა
11:30 უკრაინული სერიალი
12:15 შემეცნებით პროგრამა
13:00 მხატვრული ფილმი
14:30 გურიის ახალი ამბები – საინფორმაციო პროგრამა
15:00 მუსიკა
16:00 მუსიკა
17:30 მხიარული ვიდეოები
18:00 ნამდვილი დრო – მთავარი
18:30 გლობალ 3000  – ტელეჟურნალი – დოიჩე ველეს  პროდუქცია
19:00 უკრაინული სერიალი
19:45 შემეცნებითი პროგრამა
20:30 გურიის ახალი ამბები – საინფორმაციო პროგრამა
21:00 მხატვრული ფილმი
22:30 შემეცნებითი პროგრამა
23:00 გურიის ახალი ამბები – საინფორმაციო პროგრამა
23:30 მხატვრული ფილმი
1:15 მუსიკა
ხუთშაბათი
დაწყების დრო გადაცემის დასახელება
8:00 მუსიკა
10:00 ნამდვილი დრო – გასული კვირა
10:30 გლობალ 3000  – ტელეჟურნალი – დოიჩე ველეს  პროდუქცია
11:00 გურიის ახალი ამბები – საინფორმაციო პროგრამა
11:30 უკრაინული სერიალი
12:15 შემეცნებით პროგრამა
13:00 მხატვრული ფილმი
14:30 გურიის ახალი ამბები – საინფორმაციო პროგრამა
15:00 მუსიკა
16:00 მუსიკა
17:30 მხიარული ვიდეოები
18:00 ნამდვილი დრო – მთავარი
18:30 ეურომაქს  – ტელეჟურნალი – დოიჩე ველეს  პროდუქცია
19:00 უკრაინული სერიალი
19:45 შემეცნებითი პროგრამა
20:30 გურიის ახალი ამბები – საინფორმაციო პროგრამა
21:00 მხატვრული ფილმი
22:30 შემეცნებითი პროგრამა
23:00 გურიის ახალი ამბები – საინფორმაციო პროგრამა
23:30 მხატვრული ფილმი
1:15 მუსიკა
პარასკევი, 6 აგვისტო
დაწყების დრო გადაცემის დასახელება
8:00 მუსიკა
10:00 ნამდვილი დრო – გასული კვირა
10:30 ეურომაქს  – ტელეჟურნალი – დოიჩე ველეს  პროდუქცია
11:00 გურიის ახალი ამბები – საინფორმაციო პროგრამა
11:30 უკრაინული სერიალი
12:15 შემეცნებით პროგრამა
13:00 მხატვრული ფილმი
14:30 გურიის ახალი ამბები – საინფორმაციო პროგრამა
15:00 მუსიკა
16:00 მუსიკა
17:30 მხიარული ვიდეოები
18:00 ნამდვილი დრო – მთავარი
18:30 ვიდრე ხვალ – ტელეჟურნალი – დოიჩე ველეს  პროდუქცია
19:00 უკრაინული სერიალი
19:45 შემეცნებითი პროგრამა
20:30 გურიის ახალი ამბები – საინფორმაციო პროგრამა
21:00 მხატვრული ფილმი
22:30 შემეცნებითი პროგრამა
23:00 გურიის ახალი ამბები – საინფორმაციო პროგრამა
23:30 მხატვრული ფილმი
1:15 მუსიკა
შაბათი
დაწყების დრო გადაცემის დასახელება
8:00 მუსიკა
10:00 ნამდვილი დრო – გასული კვირა
10:30 ვიდრე ხვალ  – ტელეჟურნალი – დოიჩე ველეს  პროდუქცია
11:00 გურიის ახალი ამბები – საინფორმაციო პროგრამა
11:30 უკრაინული სერიალი
12:15 შემეცნებით პროგრამა
13:00 მხატვრული ფილმი
14:30 გურიის ახალი ამბები – საინფორმაციო პროგრამა
15:00 მუსიკა
16:00 მუსიკა
17:30 მხიარული ვიდეოები
18:00 ნამდვილი დრო – მთავარი
18:30 შემეცნებით-გასართობი პროგრამა
19:00 სათვალე – მაუწყებელთა ალიანსის სატელევიზიო ჟურნალი
19:45 შემეცნებითი პროგრამა
20:30 გურიის ახალი ამბები – საინფორმაციო პროგრამა
21:00 მოკლემეტრაჟიანი ფილმი
21:30 პარაშუტი
22:00 მხატვრული ფილმი
23:30 მხატვრული ფილმი
1:00 მუსიკა
კვირა
დაწყების დრო გადაცემის დასახელება
8:00 მუსიკა
10:00 ნამდვილი დრო – მთავარი
10:30 სათვალე – მაუწყებელთა ალიანსის სატელევიზიო ჟურნალი
11:15 შემეცნებითი პროგრამა
11:45 შემეცნებითი პროგრამა
12:30 პარაშუტი
13:00 მხატვრული ფილმი
14:30 მუსიკა
15:00 მუსიკა
16:00 მუსიკა
17:30 მხიარული ვიდეოები
18:00 ნამდვილი დრო – მთავარი
18:30 შემეცნებით-გასართობი პროგრამა
19:00 უნივერსია
20:00 აგროსიახლეები
20:30 შემეცნებით-გასართობი პროგრამა
21:00 გვეწვიეთ
21:30 სათვალე – მაუწყებელთა ალიანსის სატელევიზიო ჟურნალი
22:00 მხატვრული ფილმი
23:30 მხატვრული ფილმი