საინფორმაციო პროგრამა „ფაქტი“ – მეცნიერთა კლუბის პროექტი

ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის რამოდენიმე სოფელს სტრატეგიული განვითარების გეგმის დაწერაში დაეხმარება

Share
ვრცლად

საინფორმაციო პროგრამა „ფაქტი“ – მეცნიერთა კლუბის პროექტის დახურვა

ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბის ოფისში ა(ა)იპი-ების მონიტორინგის კოალიციური პროექტის დახურვის პრეზენტაცია შედგა

Share
ვრცლად

საინფორმაციო პროგრამა „ფაქტი“ – ა(ა)იპი მონიტორინგის შედეგები

Share
ვრცლად

საინფორმაციო პროგრამა „ფაქტი“ – სტრატეგიული გეგმა სკოლამდელი აღზრდის ცენტრისთვის

„ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი“ არასამეწარმეო  იურიდიულ პირებს სტრატეგიული გეგმის შემუშავებაში ეხმარება  

Share
ვრცლად

საინფორმაციო პროგრამა „ფაქტი“ – სტრატეგიული გეგმები ა(ა)იპი-ებისათვის

ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპიების წარმომადგენლებს სტრატეგიული გეგმის შედგენაში ეხმარება [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=MiLWMxAQlPE]

Share
ვრცლად

საინფორმაციო პროგრამა „ფაქტი“ – კულტურის ცენტრის მონიტორინგი (29.09.2011)

ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბის პროექტის ფარგლებში მოქმედმა მონიტორინგის ჯგუფმა, ა(ა)იპი ოზურგეთის კულტურის ცენტრის მონიტორინგი დაასრულა [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=3q9h3muC7AU]

Share
ვრცლად