ქალაქ ოზურგეთის 5 საჯარო სკოლას მარტიდან მანდატურები ეყოლება