გურიის ახალი ამბები – ჯანმრთელობის დაცვისა და ადამიანის უფლებების დაცვის ცენტრის პროექტის პრეზენტაცი

0

“სივრცე ახალგაზრდებისთვის” – გადაცემა #7

0

Funded by the Embassy in Georgia/დაფინანსებულია საქართველოში აშშ–ს საელჩოს მიერ

გურიის ახალი ამბები – 26. 07. 2017

0

გურიის ახალი ამბები – “სივრცე ახალგაზრდებისათვის” – პროექტის შედეგების პრეზენტაცია ნარუჯაში

0

Funded by the Embassy in Georgia/დაფინანსებულია საქართველოში აშშ–ს საელჩოს მიერ

გურიის ახალი ამბები – გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგია

0

გურიის ახალი ამბები – ყოფილ და პოტენციურ მიგრანტთა საგანმანათლებლო და ბიზნეს საქმიანობის ხელშემწყობი პროექტი

0

გურიის ახალი ამბები – კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ

0

თოქ–შოუ –”თქვენთან ერთად” – კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ

0

“ჩემი თემი, ჩემი სოფელი, ჩემი არჩევანი” – ძიმითის კულტურის ცენტრი

0

Funded through the Democracy Outreach Program, U.S. Embassy in Georgia/დაფინანსებულია საქართველოში აშშ-ის საელჩოს დემოკრატიის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში

გურიის ახალი ამბები – 24. 07. 2017

0

Go to Top