Archive for იანვარი, 2012

„თქვენი პარლამენტი“ – თემა: ინფრასტრუქტურა

0

სტუმრები – კორნელი კუკულავა და გია თორთლაძე

საინფორმაციო პროგრამა „ფაქტი“ – 28.01.2012

0

საინფორმაციო პროგრამა „ფაქტი“ – სასკოლო ოლიმპიადები

0

საინფორმაციო პროგრამა „ფაქტი“ – ა(ა)იპი მონიტორინგის შედეგები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში

0

საინფორმაციო პროგრამა „ფაქტი“ – რეპორტაჟი მაკვანეთიდან

0

რუბრიკის „დაუსვით შეკითხვა ხელისუფლებას“ ფარგლებში სოფელში არსებულ პრობლემებზე მაკვანეთის მაცხოვრებლები საუბრობენ

საინფორმაციო პროგრამა „ფაქტი“ – მანდატურები ოზურგეთის სკოლებში

0

ქალაქ ოზურგეთის 5 საჯარო სკოლას მარტიდან მანდატურები ეყოლება

საინფორმაციო პროგრამა „ფაქტი“ – ა(ა)იპი მონიტორინგის შედეგები

0

საინფორმაციო პროგრამა „ფაქტი“ – რეპორტაჟი სუფსადან

0

რუბრიკის „დაუსვით შეკითხვა ხელისუფლებას“ ფარგლებში, თავიანთ პრობლემებზე სოფელ სუფსას მოსახლეობა საუბრობს

საინფორმაციო პროგრამა „ფაქტი“ – 26.01.2012 – საჯარო განხილვა საკრებულოში

0

საინფორმაციო პროგრამა „ფაქტი“ – 26.01.2012

0

Go to Top