სპექტაკლი ინტერაქტიულ თეატრში

”ამიტომ არ მჯერა თქვენი” – სპექტაკლი ლიდერთა სკოლის ინტერაქტიულ თეატრში. წარმოადგენაში მოზარდებმა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, სახელმწიფო მზრუნველობაში მყოფი ბავშვის ისტორია, რეალური ამბავი გააცოცხლეს.

Share
Read More