სამოქალაქო ინიციატივები ოზურგეთის საკრებულოს კომისიის სხდომაზე

ოზურგეთის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომის დიდი ნაწილი არასამთავრობო და სამოქალაქო სექტორის ინიციატივებს დაეთმო. ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბმა დეპუტატებს მუნიციპალური სერვისების მიმართულებით ქალაქ ოზურგეთის მოსახლეობის კმაყოფილების დონის კვლევა წარმოუდგინა. სოფელ ასკანის სკოლის …

Share
Read More