პროგრამები/ტარიფები

 

თავისუფალი მედია სივრცე – ტელეკომპანია „გურიაTV

პროგრამული ბადე

გურიაTV – საეთერო ბადე

 

—————————————————————–

ა(ა)იპ თავისუფალი მედია სივრცე – ტელეკომპანია “გურიაTV”
სარეკლამო სამსახურის ტარიფები

• სარეკლამო/სამეურნეო განცხადება – 1 წთ-მდე – 20 ლარი;
• სამგლოვიარო განცხადება   – 10 ლარი;
• გახსენება – 1წთ-მდე – 15 ლარი;
სარეკლამო რგოლის მომზადება 1 წთ-მდე – 250 ლარი;
• სარეკლამო რგოლის გაშვება – 1 წთ:
19 საათამდე – 10 ლარი;
19 საათიდან – 15 ლარი;
საინფორმაციო პროგრამის (წინ, შემდეგ) – 20 ლარი;
თოქ-შოუში (წინ, შემდეგ) – 20 ლარი;
„მრავალკუთხედი“ – 30 ლარი.
• მორბენალი სტრიქონი – 1 სიტყვა – 50 თეთრი
(სოციალური და ინფორმაციული – 30 თეთრი)
• საეთერო დროის ღირებულება – 1 წთ – 20 ლარი;
• გადაცემის (თოქ-შოუს) მომზადება – 1 წთ – 20 ლარი.

პოლიტიკური რეკლამის ტარიფები
ერთი დღის განმავლობაში გამოყოფილი ფასიანი საეთერო დროის ხანგრძლივობა შეადგენს 108 წთ-ს, ხოლო უფასო საეთერო დრო გამოყოფილია კანონის მოთხოვნის შესაბამისად.
დღე-ღამის განმავლობაში მაუწყებლობის საერთო ხანგრძლივობა 12 სთ.

 

Share