გურიის ახალი ამბები – “ჩემი თემი, ჩემი სოფელი, ჩემი არჩევანი” – გაზით მომარაგების პრობლემები გურიის სოფლებში


Funded through the Democracy Outreach Program, U.S. Embassy in Georgia/დაფინანსებულია საქართველოში აშშ-ის საელჩოს დემოკრატიის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში