ჩემი თემი, ჩემი სოფელი, ჩემი არჩევანი – ბუკნარი – ხიდისთავის გზის რეაბილიტაცია


Funded through the Democracy Outreach Program, U.S. Embassy in Georgia/დაფინანსებულია საქართველოში აშშ-ის საელჩოს დემოკრატიის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში