“ჩვენ საქართველოს მოქალაქენი”–გურიის გუნდი “მობიდიკი”