პროექტის – “ჩვენ საქართველოს მოქალაქენი”- ფარგლებში, ამავე პროექტის მონაწილე გუნდმა მებიუსმა ქალაქ ოზურგეთსა და დაბა ლაითურში ინიციატივა განახორციელა. ინიციატივა მიზნად ისახავდა საზოგადოებაში საქართველოს კონსტიტუციის პოპულარიზაციას და ამ კუთხით ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობას. აღსანიშნავია, რომ 24 აგვისტო კონსტიტუციის დღეა