გურიის ახალი ამბები – ჯანმრთელობის დაცვისა და ადამიანის უფლებების დაცვის ცენტრის პროექტის პრეზენტაცი