“სივრცე ახალგაზრდებისთვის” – გადაცემა #7

Funded by the Embassy in Georgia/დაფინანსებულია საქართველოში აშშ–ს საელჩოს მიერ