სივრცე ახალგაზრდებისათვის – ლაითურელი ახალგაზრდების ფოტოაქცია

Funded by the Embassy in Georgia/დაფინანსებულია საქართველოში აშშ–ს საელჩოს მიერ