ავტორი: ჯემალ ჭელიძე

სოფელ ზოტში პროექტის – “გავაძლიეროთ ახალგაზრდობა” ფარგლებში კომპიუტერული სწავლება დაიწყო. მასწავლებლის ჯემალ ჭელიძის განცხადებით იგეგმება სწავლებისათვის დამატებითი კომპიუტერების გამოყოფა

Funded by the Embassy in Georgia/დაფინანსებულია საქართველოში აშშ–ს საელჩოს მიერ