სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და დასაქმების ხელშემწყობმა ცენტრმა მცენარეული კულტურების მოვლა-პატრონობის შესახებ ფილმის ჩვენება მოაწყო.