სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების საგნებში სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩაბარებას ოზურგეთელი პედაგოგებიც გეგმავენ. მუსიკისა და სპორტის მასწავლებლებს უნარ–ჩვევების გამოცდებზე დარეგისტრირებამდე რეკომენდაციებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მისცემს.