ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე 2013 წლის ბიუჯეტი ხმაურისა და პოლემიკის ფონზე დამტკიცდა.