განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივას მანდატურების სამსახურის უნიფორმის შეცვლასთან დაკავშირებით ოზურგეთის საჯარო სკოლების მოსწავლეები აქტიურად გამოეხმაურნენ.