ოზურგეთის სამხედრო გაწვევის სამსახურმა საშემოდგომო გაწვევა დაასრულა